×
 • Önümlerimiz
 • Gurluşlar
 • Hasaplaýyş Tablisa
 • Habarlaşmak
 • |ENG|RUS

  Klip in sistema, alýumin patoloklarynyň aşagyndan üçburç görnüşli Omega Göterijilere birikdirilmegi bilen emele getirilýär. Bu sistemada göteriji profiller görünmeýär1 Lay-on we lay-in sistema görä sada we owadan görnüş emele gelýär. Hemme paneller bir-birine bagly bolman, kiçiräk gurallar bilen söküp düzüp bolýar.

  Gysyş Artykmaçlygy

  Lay-on sistema, T15, T24 esasy we ýan göterijileriň üstünden alýumin panellary öz-bolşuna goýmak bilen emele getirilýär. Bu sistemada göterijiler görünýär. Hemme paneller biri-birine bagly bolman, el bilen söküp düzüp bolýar.

  Gysyş Artykmaçlygy

  Lay-in sistema, T15, T24 esasy we ýan göterijileriň üstünden alýumin panellary öz-bolşuna goýmak bilen emele getirilýär. Bu sistemada göterijiler panelleriň arasynda galýar we biraz gizlenýär. Hemme paneller biri-birine bagly bolman, el bilen söküp düzüp bolýar.

  Gysyş Artykmaçlygy