×
 • Önümlerimiz
 • Gurluşlar
 • Hasaplaýyş Tablisa
 • Habarlaşmak
 • |ENG|RUS
  Card image

  Winil Örtükli Gips Potolok

  Card image

  Winil Örtükli Akustik Potolok

  Card image

  Alçypan Akustik Potolok

  Card image

  Metal Asma Potolok

  BIZ BARADA

  “Ak Bulut” Hojalyk Jemgyýeti gözel diýarymyzda ilkinji bolup asma potolok sektorynda önümçilige başlady. Hojalyk Jemgyýetimiziň bir ýylda 4 000 000 inedördül metr asma potoloklary,7000 tonna sinklenen metal önumlerini ýagny T24 profiller, alçypan profiller, diwar profiller, burç profiller we profil aksessuarlaryny öndürmäge mümkinçiligi bar.

  Berkarar Döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň goldawy we hemaýaty netijesinde ägirt uly gurluşyk meýdançasyna öwrülen Türkmenistan ata Watanymyzyň ösüşine özüniň mynasyp goşandyny goşýan “Ak Bulut” Hojalyk Jemgyýeti täze-täze üstünliklere ýetmek ugrunda öndürýän önümlerini barha kämilleşdirýär.

  Maksadymyz

  Häzirki günde hojalyk jemgyýetimiz birnäçe taslamany üstünlikli tamamlady. Hojalyk Jemgyýetimiziň esasy maksady daşary yurtlardan gelýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek we adamlaryň eşretli durmuşda ýaşamagy üçin zerur bolan önümiň ýokary hill