...

Biz eksport geografiýany giňeltýäris. Gruziýa - biziň täze h...

"Ak Bulut" hojalyk jemgyýeti - gurluşyk pudagy üçin innowasiýa önümleri bilen tanalýan türkmen kärhanasy täze "Ak Bul...

...

TÄZE ÖNÜM

“Ak Bulut” hojalyk jemgyýeti gün-günden döwrebaplaşýar we saglygy goraýyş, gurluşyk we dizaýn pudagynda häzirki zaman...

...

Daşky gurşawy goramak we arassa saklamak.

“Ak bulut” hojalyk jemgyýetimiz daşky gurşawy goramak we “ýaşyl” energiýadan peýdalanmak işlerini hem dünýä standartl...

...

LEBAP WELAYATYNDA "AK BULUT" HOJALYK JEMGYÝETINIIŇ TÄZE ZAWO...

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasat...

...

«Ak Bulut» HJ-niň täze önümleri

Ak Bulut LLC is constantly expanding its product range to meet the needs of the population in high-quality building m...

...

Bişkekde Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyzystanyň Prezidenti...

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň noba...

...

Türkmenıstan Germanıýa Federatiw Respublikasy bilen geçirile...

Geljekde “Grenzebach Maschınenbau GmbH” kompaniýasy bilen işleşmekligi meýilleşdirýäris.“Ak bulut” hojalyk jemgiýetin...

...

«AKYLLY» ŞÄHER ARKADAG» ATLY HALKARA MAÝA GOÝUM FORUMY GEÇIR...

Gözelligi we binagärlik çözgütleri bilen dünýä ýaň salan Arkadag şäherinde «Akylly» şäher Arkadag» atly halkara maýa...

...

Arkadag şäheri sanly we akylly tehnologiýalaryň şäheri

29-njy iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň doglan gününde açylan bu döwlet ähmiýetli şäh...

...

Çagalar Dünýäsi

Lebap welaýatynyñ Türkmenabat şäherinde Gurulan - "Çagalar Dünýäsi" söwda we dynç alyş merkezinde "Ak bulut" Hojalyk...

...

Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi geçirildi

2023-nji ýylyň 4-6 aprelinda Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi geçirildi bu sergä türkmen halkynyň Milli L...

...

Azerbaýjan Respublikasyna eksport

Ak Bulut Hojalyk jemgyýeti Azerbaýjan Respublikasyna asma potoloklary we profil sistemalarny eksport etdi. Biziň kärh...

...

12-nji dekabr - Halkara Bitaraplyk güni

Batly ösüşlerden, ýeňişli menzillerden doly günleri toý-baýramlara beslenýän eziz Watanymyzda her ýy­lyň 12-nji de­ka...

...

Türkmenistanyň Prezidenti Abu-Dabide işewürlik maslahatynyň...

Bellenilişi ýaly, bu ýerde Türkmenistanyň ykdysady we maýa goýum mümkinçilikleri barada gürrüň berýän wideorolik görk...

...

Ahal welaýatynyň täze döwrebap edara ediş merkezi gurulýar

Täze welaýat merkezinde guruljak desgalaryň hatarynda 12 müň 324 maşgala niýetlenen 2, 5, 7 we 9 gatly ýaşaýyş jaýlar...